Groen licht voor Windpark Krammersluizen (115 MW) vanuit gemeentebestuur Tholen

AMSTERDAM – De burgemeester en wethouders van Tholen stellen aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de bouw van Windpark Krammersluizen waar 35 windmolens moeten komen.

Windpark in Zeeland
©: CC0 Public Domain

De gemeente erkent dat de windmolens mogelijk worden aangemerkt als horizonvervuiling, zo schrijft het bestuur in een brief.

“Windpark Krammer zal zeker door veel inwoners van het eiland Sint Philipsland op een dergelijke wijze ervaren en benoemd worden.”

Om het draagvlak te vergroten gaan de initiatiefnemers, Coöperaties Zeewind en Deltawind, een fonds oprichten voor de omgeving.

Voor elke 0,50 megawattuur die door de windmolens wordt geproduceerd gaat 50 cent in het fonds. Naar verwachting komt daarmee jaarlijks 150.000 euro beschikbaar.

Vergoeding

Hiervan gaat 60.000 euro naar omwonenden als vergoeding. Afhankelijk van de afstand tot de windmolens wordt een bedrag uitgekeerd. Het andere deel wordt verdeeld over de inwoners van de Anna Jacobapolder, Bruinisse en de omgeving Oude Tonge.

“Het is de bedoeling dat de bewoners deze gelden besteden aan duurzame projecten in hun omgeving, waarbij zij zelf de keuzes kunnen maken.”

Het windpark gaat voor een groot deel bijdragen aan de winddoelstelling van Zeeland van 570,5 megawatt. De provincie heeft al 330 megawatt aan windmolens en voor de rest van het streven wordne genoeg projecten ontwikkeld.

Geen tijd voor andere plek

Er was nog wel enige twijfel over de bouw van 4 windmolens op de Grevelingendam. Het park bestaat namelijk uit 35 turbines, maar er passen maar 31 bij het Krammersluizencomplex. De extra 4 molens zijn nodig om het project financieel levensvatbaar te houden.

De gemeente Schouwen-Duiveland is tegen windmolens op de Grevelingendam, maar er is geen tijd meer om een andere plek te zoeken. De subsidie van de SDE, het belangrijkste subsidiemechanisme voor groene energie in Nederland, zou in gevaar komen als nog extra onderzoek zou worden gedaan.

Lees meer over windenergie in Zeeland in het dossier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!