GroenLinks: tijd voor meer windmolens in Deventer

Langs de A1 bij Deventer staan sinds 2015 2 windmolens. Een meerderheid in Deventer staat hier positief tegenover. Mede daardoor is het volgens GroenLinks de hoogste tijd om te denken aan uitbreiding van het windpark.

GroenLinks wil een onderzoek naar nieuwe locaties en nagaan hoe het maatschappelijk draagvlak verder kan worden vergroot. Begin 2018 kan dan een zorgvuldig besluit genomen worden over de uitbreiding. Fractieleden René Takens en Tjeerd van der Meulen: ‘We moeten af van onze fossiele verslaving en duurzame windenergie langs de A1 is een goede manier om Deventer verder energieneutraal te maken. We willen een zorgvuldig traject waarin iedereen wordt gehoord en met maximale mogelijkheden voor participatie.’

Deventer moet in 2030 energieneutraal zijn waarbij alle energie duurzaam wordt opgewekt. Die doelstelling hanteert de gemeenteraad sinds 2009. Anno 2017 zijn ze nog ver weg van die doelstelling: ze moeten nog circa 80 procent CO2-reductie bereiken. Met alleen isoleren van woningen en zonnepanelen op daken gaat dat nooit lukken. Volgens GroenLinks is het daarom de hoogste tijd om het aantal windmolens in Deventer uit te breiden. De fractie zal aan de gemeenteraad voorstellen om de komende maanden een verkennend onderzoek uit te voeren. (foto: Pixabay)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!