Groningen verleent omgevingsvergunning aan 5 windparken

Voor 5 windparken is een omgevingsvergunning verleend door de provincie Groningen. Hiermee is de bouw van deze windparken een stap dichterbij. Het gaat om 3 windparken rondom Delfzijl en om 2 windparken rondom de Eemshaven.

De windparken rondom Delfzijl zijn Oosterhorn, Geefsweer, Delfzijl Uitbreiding Zuid. Rondom de Eemshaven gaat het om de windparken Oostpolder en Oostpolderdijk. Samen zijn de parken goed voor ongeveer 300 megawatt, waarmee de provincie goed op weg is naar de 855,5 megawatt die nodig is in 2020, zoals afgesproken met het Rijk.

Verder worden binnen het windpark Oostpolder 2 dorpsmolens ontwikkeld, die deels worden gefinancierd vanuit het provinciaal Revolverend Fonds. Daardoor kunnen de direct omwonenden financieel participeren zonder er zelf in te investeren. Dat is uniek in Nederland. Voor Geefsweer verhoogt de organisatie die het windpark exploiteert, de bijdrage aan het gebiedsfonds. Daarnaast krijgen de direct omwonenden van windpark Delfzijl Uitbreiding Zuid een jaarlijkse bijdrage. Zowel de Welstandscommissie als de Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft voor de komst van de genoemde windparken een positief advies afgegeven. (foto: Essent)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!