Handreiking coöperatief ondernemen met wind opgeleverd

De Handreiking coöperatief ondernemen met wind, vastgelegd door SELL, is officieel overhandigd aan gedeputeerde Daan Prevoo.

‘Hoe kan windenergie zodanig ontwikkeld worden dat het door de burgers en bedrijven als een eigen ontwikkeling gezien en ervaren wordt?’ Deze vraag heeft REScoop Limburg, de koepelorganisatie van de coöperaties Zuidenwind, WeertEnergie, Leudal Energie, NeWeCOOP en Peel Energie, opgepakt.

Met partners werd de coöperatieve aanpak uitgewerkt en gebruikt bij de windplanontwikkelingen in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Peel en Maas. Het project is uitgevoerd met steun van de Provincie Limburg en vond plaats binnen de kaders van Duurzaam Door. De leerpunten uit de praktijk van de coöperaties en gemeenten zijn in een Handreiking vastgelegd door SELL.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!