Handtekening voor samenwerking Windpark Fryslân

De provincie Friesland investeert 127 miljoen euro in Windpark Fryslân. Dit windpark komt in het Friese deel van het IJsselmeer. Gedeputeerde Sander de Rouwe heeft namens de provincie de samenwerkingsovereenkomst met het windpark ondertekend.

De feitelijke investering gebeurt pas op het moment dat daadwerkelijk met de bouw wordt begonnen, naar verwachting in de tweede helft van 2018. Het is in Nederland de eerste keer dat een provincie direct gaat deelnemen in een windpark.

De provincie Friesland wil niet zelf de ontwikkelaar van het windpark zijn en heeft daarom  nadrukkelijk gekozen voor een minderheidsbelang. Ontwikkeling, bouw en exploitatie blijven de verantwoordelijkheid van Windpark Fryslân. De provincie zal maximaal 20 miljoen euro investeren in het aandelenkapitaal van Windpark Fryslân en maximaal 80 miljoen euro verstrekken in de vorm van een achtergestelde lening. Daarnaast is nog 27 miljoen beschikbaar als reservefaciliteit voor het geval de kosten van het park hoger uitvallen dan gepland.

De provincie heeft nadrukkelijk wel een mate van zeggenschap bedongen om de publieke belangen te kunnen borgen. Met haar minderheidsbelang wil de provincie de lusten van het windpark mede ten goede laten komen van de Friese samenleving en een aantal publieke belangen borgen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en burgerparticipatie. De provincie zal het rendement van haar deelname in het windpark inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de provincie. Daarnaast zal de provincie ook activiteiten gaan steunen op het gebied van toerisme langs de IJsselmeerkust.

Het windpark zal bestaan uit 89 turbines die in een clustervorm worden geplaatst, en krijgt een vermogen van ongeveer 320 megawattpiek. Dat is het elektriciteitsgebruik van ongeveer 340.000 huishoudens. Het windpark kan de eerste stroom leveren in 2020/2021.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!