Havenbedrijf Rotterdam ziet kansen om windenergie om te zetten in waterstof

Extra windmolens op de Noordzee zorgen in 2030 voor circa 70 gigawatt aan geïnstalleerd windvermogen, waarvan zo’n 12 gigawatt beschikbaar zal komen voor Nederland. Hierdoor ontstaan steeds meer toepassingsmogelijkheden voor elektriciteit, zoals omzetting in waterstof. Het Havenbedrijf Rotterdam ziet hierin kansen.

De kansen voor CO2-reductie en de groeiende toepassingsmogelijkheden voor elektriciteit, in combinatie met de ambitie om competitief te blijven, waren aanleiding voor het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort om de samenwerking te zoeken met TNO.

Als er veel groene windstroom beschikbaar komt, heeft dat invloed op de gemiddelde elektriciteitsprijs. Omdat windstroom niet constant is, zal ook het verschil tussen de piek- en dalprijs van elektriciteit veranderen. ‘Dat leidt tot uitdagingen, maar biedt ook kansen’, meent projectmanager Christophe Hoegaerts van TNO. ‘Het Havenbedrijf kan bijvoorbeeld een rol spelen als aanjager voor de omzetting van elektriciteit in waterstof op momenten dat er te veel van is: Power to Hydrogen. Zogeheten elektrolyzers worden steeds efficiënter. Voor de gebufferde groene waterstof bestaan veel toepassingen: van het verbranden voor warmte tot innovatieve elektrochemie voor de productie van chemicaliën.’

TNO heeft ook de transportkosten van windstroom doorgerekend. Om wind die 400 kilometer verderop wordt geproduceerd naar Rotterdam te transporteren, ligt het voor de hand om high-voltage DC-kabels te gebruiken. Het verlies van zo’n kabel bedraagt 3 procent per 1.000 kilometer. Dat is wezenlijk efficiënter dan een wisselstroomkabel.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!