Heijmans-Gebroeders Pol-Van Voskuilen sluit Windpark Wieringermeer aan

De combinatie ‘Heijmans-Gebroeders Pol-Van Voskuilen’ gaat in opdracht van Liander de aansluiting van Windpark Wieringermeer op het landelijk elektriciteitsnetwerk realiseren. Met de 20 kilovolt infrastructuur kan de netbeheerder het windpark in de nabije toekomst vernieuwen en uitbreiden tot een van de grootste vastelandwindparken van Nederland.

Het betreft een zogenaamde Design & Construct-contract waarbij de combinatie onder andere verantwoordelijk is voor het ontwerp, de vergunningen, de realisatie en het omgevingsmanagement. Over een tracélengte van 53 kilometer leggen de samenwerkende bouwbedrijven ongeveer 750 kilometer elektriciteitskabel aan. Het tracé kruist meer dan 100 percelen, waardoor een goede afstemming met perceeleigenaren een belangrijke factor is. Tijdens het ontgraven en aanvullen van de kabelsleuf wordt er 800.000 kubieke meter grond verplaatst. Op plekken waar graven niet mogelijk is, zet de combinatie – over een lengte van 4 kilometer – 42 gestuurde boringen in. Het project heeft een contractwaarde van 17,5 miljoen euro waarvan de helft voor Heijmans is.

Liander laat het project uitvoeren om het elektriciteitsnetwerk geschikt te maken voor de uitbreiding van het bestaande Windpark Wieringermeer. Op dit moment bestaat het park uit 93 windturbines. In 2019 moeten dit er 99 zijn  – Nuon doet hiertoe een investering van 200 miljoen euro – die dan genoeg energie opwekken voor ruim 280.000 huishoudens, te weten 1 miljard kilowattuur. De werkzaamheden buiten – met uitzondering van de booronderzoeken – starten medio april 2018 en de combinatie met Heijmans levert het project eind 2019 op. (foto: Windpark Wieringermeer)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!