Het Zeeuwse Landschap trekt bezwaren tegen Windpark Krammer in

UTRECHT – Het Zeeuwse Landschap, een lokale natuurvereniging in de provincie, staakt het verzet tegen de komst van windpark Krammer.

Zeeland, Windenergie,
©: Flickr/FaceMePLS

Een hoger beroep dat de natuurvereniging had aangetekend bij de Raad van State wordt ingetrokken.

Reden is dat er een akkoord is gesloten over een uitgebreid pakket van maatregelen om ecologische schade van de geplande windturbines bij de Krammersluizen te verminderen.

Windpark Krammer is een initiatief van windenergiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind. De 35 windturbines, opgeteld een vermogen van ruim 100 megawatt, van het project komen te staan op een kruispunt van 3 grote wateren: de Oosterschelde, de Grevelingen en het Volkerak Zoommeer.

Vogeltrek

Tussen deze deltawateren vindt dagelijks vogeltrek plaats. Vanwege de bezorgdheid over mogelijke nadelige gevolgen voor vogels en vleermuizen heeft Het Zeeuwse Landschap beroep aangetekend bij de Raad van State.

Hierbij was de insteek om de meest schadelijke ecologische effecten te voorkomen, niet om het windpark als geheel te blokkeren: ook Het Zeeuwse Landschap vindt duurzame energieopwekking immers noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan.

Detectiesystemen

Om tegemoet te komen aan de zorgen van Het Zeeuwse Landschap worden de windturbines uitgerust met detectiesystemen voor vogels en vleermuizen. Zo worden de windmolens stilgezet als vogels of vleermuizen in de buurt zijn. Ook komt er een fonds voor de uitvoering van natuurversterkende maatregelen.

Nieuw voor Nederland is de afspraak om te komen tot een evenwichtig economisch en ecologisch beheer van het windpark. Dit kan er toe leiden dat op basis van gebleken schadelijkheid, bepaalde turbines in ecologisch gevoelige periodes tijdelijk worden stilgezet.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!