Hof van Twente vraagt gemeenteraad om definitief besluit windmolen Zenkeldamshoek

Het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente stelt de raad voor om definitief geen verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een windmolen op Zenkeldamshoek.

De raad heeft in juni 2016 al een ontwerpbesluit hierover genomen. Nadat dit ter inzage heeft gelegen, moeten college en raad hierover een definitief besluit nemen. Het college heeft dat raadsvoorstel nu vastgesteld. De raad vergadert erover op 20 juni.

In april 2016 ontvingen ze een aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van een 201 meter hoge windturbine op Zenkeldamshoek in Goor. In de raadsvergadering van 12 juni 2016 heeft de gemeenteraad het ontwerpbesluit genomen om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van deze windturbine. Dit betekent dat wij hierdoor de vergunning moeten weigeren.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!