Hollands Kroon: Poldermolen op losse schroeven vanwege gebrek aan burgerparticipatie

De gemeente Hollands Kroon zet de Poldermolen op losse schroeven vanwege een gebrek aan burgerparticipatie. Als op 1 maart blijkt dat onvoldoende inwoners zich hebben aangemeld voor deelname voor de bouw van het windenergieproject nabij Wieringerwerf, wordt de verleende omgevingsvergunning ingetrokken. Van de minimaal benodigde 2.800 aangemelde inwoners en 160 bedrijven zijn er volgens de gemeente veel minder aanmeldingen dan verwacht.

Voor de bouw van de Poldermolen nabij Wieringerwerf is coöperatie Poldermolen Wieringermeer opgericht. Naast een omwonendenregeling en de oprichting van een Windfonds is het een maatregel ter vergroting van het draagvlak voor de bouw van het Windpark Wieringermeer.

In 2016 heeft het college gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek naar de Poldermolen. De uitkomsten van het onderzoek zouden voor 1 juni 2017 aangeleverd moeten zijn bij de gemeente. Er is uitstel van de inleverdatum verleend tot 1 maart 2018 omdat er nog onvoldoende onderzoek was verricht. Het bestuur van de Coöperatie Poldermolen Wieringermeer heeft opnieuw uitstel aangevraagd omdat het onderzoek naar de haalbaarheid niet is afgerond. Uitstel wordt gevraagd tot 2020. Dat uitstel wordt niet verleend door het college. Als er bij de inwoners geen aanleiding bestaat om deel te nemen aan de realisatie van de Poldermolen is het voor de gemeente geen noodzaak of verplichting voor de bouw.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!