Informatiebijeenkomst Gelderland inpassingsplan windpark

De provincie Gelderland heeft een korte informatiebijeenkomst gehouden in Zaltbommel. Aanleiding was het verzoek dat de provincie heeft ontvangen voor het maken van een inpassingsplan voor een windpark ten zuidoosten van Zaltbommel. Tijdens deze bijeenkomst werd een toelichting gegeven op haar rol en positie in dit proces. De bijeenkomst vond plaats voorafgaand aan het besluit dat Gedeputeerde Staten (GS) moeten nemen over het verzoek voor een inpassingsplan.

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan waarmee het windpark mogelijk wordt gemaakt. De initiatiefnemers richten zich tot de provincie omdat de gemeenteraad van Zaltbommel heeft besloten niet mee te werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan om het windpark mogelijk te maken.

GS hebben nog geen besluit genomen over het verzoek om aan een inpassingsplan mee te werken. Dat betekent ook dat er nog geen documenten, kaarten, onderzoeken of rapporten zijn waar u een reactie op kunt geven. Op de informatiebijeenkomst waren medewerkers van de provincie aanwezig die de besluitvorming over het verzoek tot het maken van een inpassingsplan voorbereiden.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!