Internetconsultatie voor innovatieve windenergie op zee

Van 4 januari 2017 tot en met 1 februari 2017 is er een internetconsultatie voor windenergiegebied Borssele Kavel V. Dit najaar organiseert RVO.nl hiervoor een tender.

Bedrijven kunnen opmerkingen en suggesties op de conceptstukken van de tender meegeven. De reacties wegen mee bij het definitief maken van de Regeling en het aanpassen van het

SDE+-besluit. Met de innovatieve tender kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor een investeringssubsidie, een exploitatiesubsidie, een vergunning en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT.

Zowel nationaal als internationaal doet men steeds meer ervaring op met windenergie op zee. In de ontwikkeling van bijvoorbeeld turbinetechniek, fundering en installatiemethoden vinden doorlopend innovaties plaats. Het toepassen van deze innovatieve technieken kan ertoe leiden dat de zogenaamde leercurve versneld wordt doorlopen, waardoor op termijn de kosten lager zullen kunnen uitvallen en er meer vermogen kan worden gerealiseerd.

Het Windenergiegebied Borssele Kavel V is aangewezen als innovatiekavel.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!