Kamp: Zonnepark geen vervanging voor windmolens Veenkoloniën

AMSTERDAM – Een zonnepark is geen vervanging voor de bouw van een groot windpark in de Veenkoloniën.

Duitsland
©: Nordex SE

Dit schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) in antwoord op vragen van enkele Kamerleden.

De minister haalt aan het nog steeds fors duurder is om op grote schaal zonnestroom op te wekken in vergelijking met het produceren van groene stroom met windmolens.

“De inzet op wind op land vloeit voort uit de relatief lage meerkosten van wind op land, zeker in vergelijking met zonne-energie”, legt de minister uit. “Het inruilen van een grootschalig windpark voor een zonnepark gaat gepaard met aanzienlijk hogere kosten en dat acht ik ongewenst.”

Zo is in de SDE-regeling, de belangrijkste subsidieregeling voor duurzame energie in Nederland, het mogelijke subsidiebedrag per kilowattuur geproduceerde stroom fors hoger voor zonne-energie dan voor windenergie.

Volledige grondoppervlak

De minister schrijft ook dat er voor het bouwen van een zonnepark het volledige grondoppervlak van het geplande windpark nodig is. “Het plaatsen van zonnepanelen in dit gebied zou de grond onbruikbaar maken voor andere nuttige doeleinden, zoals landbouw. Dat leidt tot verdere kostprijsverhoging en acht ik daarom ongewenst.”

Den Haag presenteerde onlangs plannen om voor 150 megawatt aan windmolens, ongeveer 50 turbines, te plaatsen in de regio. Hiermee moet Drenthe de doelstelling van 285,5 megawatt windenergie in 2020 halen.

Publieke opinie

Lokale gemeenten en tegenstanders van windmolens hadden ingezet op het zonnepark om te voorkomen dat de windmolens nodig zouden zijn. De publieke opinie heeft zich fel tegen windenergie gekeerd in de regio, ondanks dat de inwoners geen ervaringen hebben met windturbines.

Het Friese bedrijf Powerfield. ontwikkelaar van zonneparken, vertelde tegenover de Groene Courant betrokken te zijn bij het project. Het concern gaf aan dat een project van enkele honderden megawatts nodig zou zijn om ervoor te zorgen dat helemaal geen windmolens nodig zijn in het gebied.

Lees meer over windenergie in Drenthe in het dossier van de Windenergie Courant

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!