Lancering Leeromgeving ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’

De Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben een leeromgeving rondom het thema ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’ opgezet.

Het doel van de leeromgeving is het verspreiden, ontwikkelen en delen van kennis en ervaring door en voor betrokken partijen. Op de leeromgeving zal, onder andere, actuele informatie op het gebied van wind op land te vinden zijn. Kern van de leeromgeving vormen de praktijkvoorbeelden.

De leeromgeving is onderdeel van de milieustudie ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’. Deze milieustudie beoogt op verschillende manieren draagvlak voor, en participatie aan, wind- op-landprojecten te bevorderen. Naast de leeromgeving worden bijvoorbeeld ook seminars georganiseerd. Naast het lanceren van deze website, organiseren de Natuur- en Milieufederaties en  Natuur & Milieu 3 bijeenkomsten over de volgende onderwerpen: draagvlak en participatie: het perspectief van alle betrokken partijen. Ruimtelijke ordening, locatiekeuze: hoe richt je idealiter het proces in om tot goede afweging van locaties te komen? Hoe betrek je belanghebbenden? En ten slotte praktijkvoorbeelden.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!