Lokale Energie Monitor 2018: 159 megawatt aan collectieve windenergieprojecten

Het geïnstalleerde vermogen aan collectieve windenergieprojecten van lokale energiecoöperaties is in 2018 gegroeid tot 159 megawatt. Een toename van 40 procent ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2018 van Stichting HIER opgewekt. Naast 159 megawatt aan windmolens is er 74,5 megawattpiek aan collectieve zonne-energieprojecten, opgeteld genoeg stroom voor ruim 140.000 huishoudens. Op korte termijn staat er volgens de monitor nog minstens een verdubbeling op de planning. Het aantal coöperaties is in 2018 toegenomen met 85 tot 484. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie.

De meest energiecoöperaties zijn te vinden in Noord-Holland (77) en Gelderland (66). In 2018 zijn in Noord-Holland (15), Zuid-Holland (12) en Groningen (11) de meeste nieuwe coöperaties opgericht.

De groei van het windvermogen vindt plaats in Zeeland in Windpark Krammer, het grootste coöperatieve windproject van Nederland, en Windpark Bouwdokken. Er staan nog minstens 25 projecten met 150 megawatt vermogen aan nieuwe wind gepland.

Siward Zomer namens ODE Decentraal: ‘We zien dat de coöperaties de pioniersfase afsluiten en zich steeds verder professionaliseren. Maar er is ook nog veel werk te verzetten. In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat vijftig procent van alle nieuwe wind- en zonproductie in eigendom van de lokale omgeving moet komen. Om die groei te kunnen maken moeten burgercollectieven als gelijkwaardige partner met de markt gaan optreden, nationaal en lokaal de juiste condities worden gecreëerd en coöperaties moeten meer dan ooit met elkaar samenwerken. Maar ze zijn er klaar voor.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!