Lokale overheden Flevoland keuren regioplan Windenergie goed

UTRECHT – De lokale overheden in Flevoland hebben het regioplan voor windenergie goedgekeurd en stellen voor het plan vast te stellen.

Windenergie, Windmolens,
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

Dit meldt de provincie.

Gedeputeerde Staten van Flevoland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van Dronten, Zeewolde en Lelystad  hebben het plan besproken.

Het is aan de Provinciale Staten en de 3 gemeenteraden om het plan definitief vast te stellen.

Voor initiatiefnemers biedt het plan houvast voor het doen van een voorstel voor de ontwikkeling van windparken.  

1 initiatiefnemer

Het regioplan gaat uit van 4 deelgebieden in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, waarbij geldt dat per deelgebied 1 initiatiefnemer aan de slag kan. In deelgebied Zuid (Zeewolde) is inmiddels een start gemaakt.

Het Regioplan stelt verder kaders voor financiële participatie door bewoners, voor sanering van bestaande windmolens en voor de inrichting van de windparken.

Zienswijzen

Na de vaststelling van het Ontwerp Regioplan in de eerste helft van 2015 heeft het Ontwerp Regioplan ter inzage gelegen. Alle zienswijzen, reacties, wensen en bedenkingen zijn meegewogen bij de totstandkoming van het uiteindelijke definitieve plan, dat nu in Gedeputeerde Staten en de 3 gemeenten is besproken.

In 2020 moet Flevoland voldoen aan de afspraak met het Ministerie van Economische Zaken; namelijk in totaal 1390,5 MW opwekken door middel van windenergie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!