Luminus en Alternative Green gaan 3 windmolens plaatsen bij grens Luxemburg

Luminus en Alternative Green hebben een nieuw windmolenproject gepresenteerd aan de inwoners en het gemeentebestuur van Vaux-sur-Sûre in Wallonië. Het project omvat 3 windturbines in de buurt van Clochimont nabij de grens van Luxemburg.

Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten wordt beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Volledig operationeel zullen de 3 geplande windturbines jaarlijks zo’n 18 miljoen kilowattuur elektriciteit aan 4.500 gezinnen leveren. Het maximale geïnstalleerde vermogen van elke turbine bedraagt 3 megawatt.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!