Luminus installeert 4 nieuwe windturbines in Vlaams Bergen

Luminus heeft een nieuw windenergieproject gepresenteerd aan het gemeentebestuur van Bergen. Het bedrijf plant de bouw van 4 windturbines in de deelgemeentes Spiennes, Saint-Symphorien en Harmignies.

Eenmaal volledig operationeel zouden de 4 nieuwe windturbines elk jaar 36 miljoen kilowattuur elektriciteit produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 9.000 gezinnen.

Luminus informeert de buurtbewoners en het stadsbestuur van Bergen over zijn plannen om deze 4 windturbines te bouwen op het grondgebied van Bergen. Tijdens de bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!