‘Milieueffectenrapport Windpark Fryslân voorbeeld voor toekomstige rapporten over windparken’

UTRECHT – Het milieueffectenrapport voor Windpark Fryslân, het geplande windpark van 90 turbines in het Friese deel van de IJsselmeer, is een voorbeeld voor hoe toekomstige rapporten over windparken er moeten uitzien.

C: Piet en Anneke Admiraal
C: Piet en Anneke Admiraal

Dit schrijft de Commissie mer in een oordeel, verwijzend naar de visualisaties en de beschrijving van de gevolgen voor het landschap van de windmolens. Verder bevat het rapport goede informatie van hoge kwaliteit.

Op 1 punt moet er nog extra informatie komen. De commissie adviseert de gevolgen voor de watervogels te onderzoeken.

In het gebied leven beschermde vogels, zoals de Zwarte Stern en de Toppereend. Deze vogels kunnen in aanvaring komen met de windturbines en/of kunnen door het windpark leef- en voedselgebied verliezen.

In het rapport wordt geopperd de rotor van de turbine te verhogen, zodat de  vogels er onderdoor vliegen, of de windturbines stil te zetten. Maar de commissie stelt dat negatieve gevolgen voor de watervogels hiermee niet zijn uitgesloten.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!