Milieueffectrapport windpark Oude Maas bijna volledig  

UTRECHT – Het milieueffectenrapport voor het geplande windpark langs de Oude Maas in de Zuid-Hollandse gemeente Binnenmaas is op 1 punt nog onvolledig.

Windenergie, Europoort, Zuid-Holland, Rotterdam, Nederland,
©: Flickr/Frans de Wit

Het is namelijk nog onduidelijk of het plan niet te veel natuurschade veroorzaakt. Dit verklaart de Commissie mer.

Zo blijkt uit het rapport dat er compensatie nodig is voor de natuur, maar de wijze waarop dit verlies wordt gecompenseerd mist nog.

Ook is nog onbekend hoe het aantal vleermuisslachtoffers teruggedrongen wordt. Het is de Commissie daardoor nog onduidelijk of het plan aan natuurregelgeving kan voldoen. 

Natuurregelgeving

Een eerder rapport moest ook al worden aangepast omdat er informatie over de natuur ontbrak. Het aangepaste rapport laat zien dat rondom de locatie van het windpark in de winter meer vogels aanwezig zijn dan eerder gedacht. Het rapport toont ook dat deze slachtofferaantallen acceptabel zijn binnen natuurregelgeving.

Langs de Oude Maas moet een windmolenpark van 5 windmolens komen met in totaal een vermogen van ruim 15 megawatt

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!