Milieurapport voor windpark Wieringermeer nog niet compleet

AMSTERDAM – De milieueffectenrapportage (MER) voor windpark Wieringermeer in Noord-Holland is nog niet compleet.

De bouw van een windmolen bij een windmolenpark
©: Windwärts Energie

Dit meldt de Commissie MER, die dergelijke rapporten beoordeeld.

Er mist nog een uitwerking voor het compenseren van de omringende natuur. Een lokaal gelegen bod zou erg gevoelig zijn voor windmolens.

Uit een onderzoek bleek dat er veel trekvogels, foeragerende vogels en trekkende vleermuizen het bos gebruiken. Vooral vleermuizen zouden gevoelig zijn voor de windmolens.

Slachtoffers

Slachtoffers onder de vogels en vleermuizen zouden voor een groot deel voorkomen kunnen worden door het soms tijdelijk stilzetten van windmolens of windmolens niet te plaatsen op de plekken waar de vogels komen, zo bleek eerder al.

De commissie haalt aan dat er nu al mogelijkheden worden gepresenteerd voor het compenseren van deze natuur.  Volgens de commissie is deze uitwerking essentieel om het milieubelang mee te wegen in het besluit voor het windpark.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!