Minister Kamp: geen mogelijkheden om zoekgebied windenergie Drenthe te verruimen

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in antwoord op kamervragen van het D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven gesteld ‘niet bereid te zijn te kijken naar de mogelijkheden om de zoekgebieden voor windenergie in Drenthe te verruimen’.

‘In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent  in 2023. Onderdeel daarvan is de afspraak tussen het Rijk en de provincies om 6000MW windenergie op land te realiseren in 2020. Voor het realiseren van de doelstelling voor windenergie op land heeft het kabinet de Structuurvisie Windenergie op land (SvWOL) vastgesteld, waarin na overleg met de provincies gebieden zijn aangewezen voor grootschalige windparken. De SvWOL, die is vastgesteld op 28 maart 2014, is het beleidskader voor windparken groter dan 100 megawattpiek. Het gebied van windpark De Drentse Monden en Oostermoer is één van de gebieden die daarin is opgenomen.’

In de afspraken over windenergie op land tussen het Rijk en de provincies heeft de provincie Drenthe zich gecommitteerd aan de realisatie van 285,5 megawattpiek. Kamp schrijft hierover: ‘In de provincie Drenthe is 135,5 megawattpiek aan windenergie voorzien in de gemeenten Emmen en Coevorden. Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer met een omvang van circa 150 megawattpiek is voorzien in het Veenkoloniale gedeelte van de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Gelet op de gemaakte afspraken met de provincie Drenthe over windenergie op land in 2020 zie ik geen mogelijkheid om de zoekgebieden voor windenergie in de provincie Drenthe te verruimen.’

Kamp besluit: ‘Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft aangegeven uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken over windenergie op land. Daarnaast heb ik geen signaal van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe ontvangen om overleg te hebben om deze afspraken te wijzigen.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!