Najaarsronde SDE+ 2017: 1,03 gigawatt wind op land goedgekeurd

In totaal zijn er in de najaarsronde van de SDE+-regeling 2017 tot op heden 190 wind op landprojecten goedgekeurd met een vermogen van 1.030 megawatt. ​In totaal werden er 227 projecten aangevraagd voor een vermogen van 1.179 megawatt. Er zijn nog 25 aanvragen in behandeling; goed voor 108 megawatt. Ten slotte zijn er 12 projecten voor een vermogen van 41 megawatt afgewezen.

De goedgekeurde wind op landprojecten (red. per 7 maart 2018) leggen beslag op circa 2,5 miljard euro van het totale budget van 6 miljard euro. De 2.993 goedgekeurde zonnestroomprojecten leggen beslag op 1,5 miljard euro van het budget. In totaal is er nu nog 1,1 miljard euro aan budget beschikbaar voor de aanvragen die nog in behandeling zijn. Dat is hoe dan ook te weinig budget om alle resterende aanvragen te honoreren. De 25 nog in behandeling zijnde wind op landprojecten hebben om 272 miljoen euro subsidie gevraagd.

Over de relatief trage verwerking van de aanvragen meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken & Klimaat in zijn kamerbrief het volgende: ‘Het is niet mogelijk is gebleken om de beoordeling van de aanvragen van de najaarsronde tijdig af te ronden en het beschikbare budget volledig te beschikken. Een belangrijke reden is het zeer hoge aantal van 5.783 aanvragen, waarvan het leeuwendeel aanvragen voor relatief kleinschalige projecten met zonnestroom. Daarnaast is vertraging opgetreden omdat relatief veel aanvragen onvolledig of anderszins niet aan de voorwaarden voldeden. Op 13 maart is de voorjaarsronde van de SDE+ 2018 geopend, wederom met een budget van 6 miljard euro. Hierbij is extra nadruk gelegd op advisering en kwaliteitscontrole vooraf, om onvolledige aanvragen te voorkomen.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!