Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: acties tegen windmolens geradicaliseerd

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) meldt dat de acties tegen windmolens in het afgelopen jaar geradicaliseerd zijn. De NCTV schrijft hierover het volgende: ‘Er zijn vormen van extremisme die niet passen in het klassieke onderscheid tussen links- en rechtsextremisme, maar die zich richten op één specifiek onderwerp. Dat is bijvoorbeeld het geval met de acties tegen windmolens in sommige delen van Nederland, die het laatste jaar zijn geradicaliseerd. Hoewel een klassieke ideologie bij het Nederlandse buitenwettelijke verzet tegen windmolens ontbreekt, is het gelet op de politieke doelen, wel degelijk als extremisme te omschrijven.’

Volgens de NCTV ageren burgers op lokaal niveau op democratische wijze tegen de komst van windmolenparken, maar in vooral Drenthe en Groningen neemt het protest in sommige gevallen buitenwettelijke vormen aan. ‘De acties richten zich tegen pro-windmolen bestuurders, boeren op wier land turbines komen, maar ook tegen bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de installatie en bouw van de windmolens. Bedreiging, intimidatie en vernieling worden hierbij toegepast. Het extremistische verzet tegen windmolens is in meer Europese landen zichtbaar. In Frankrijk werden dit jaar al diverse windmolens in brand gestoken, wat leidde tot miljoenen euro’s schade.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!