Natuurmonumenten: ‘Blij om weren windmolens Nationaal Landschap Winterswijk’

Tot eind 2018 worden er geen windmolens geplaatst in Winterswijk, zo heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten. Het college besloot dit onder druk van inwoners en andere belanghebbenden, waaronder Natuurmonumenten.

Deze weerstand vormde zich in de afgelopen maanden na plannen van de gemeente om hoge windmolens te plaatsen. Natuurmonumenten meldt ‘voorstander van duurzame energie te zijn maar nadrukkelijk aandacht te vragen voor de effecten op natuur en landschap’. Zij vinden dat dergelijke windmolens niet passen in het Nationale Landschap. Ook zijn hier negatieve effecten op natuur te verwachten, waaronder voor vleermuizen.

De plannen voor de windmolens kwamen voort uit het streven van het college om in 2030 energieneutraal te zijn. Een binnenkort vast te stellen Energievisie zal leiden tot het bepalen van een zogenaamde Energiemix. Daarvoor zal gemeente Winterswijk in gesprek gaan met de Winterswijkse samenleving. Zo wil ze via een breedgedragen proces bepalen welke mogelijkheden daarvoor worden ingezet. Ook Natuurmonumenten zal hieraan vanzelfsprekend een bijdrage leveren, en de mogelijkheden nagaan die zij heeft voor zonne-energie en biomassa.

Na het bepalen van de Energiemix wordt in 2018 het Uitvoeringsprogramma opgesteld. Het college heeft nu besloten dat er totdat dit proces is afgerond, geen windturbines worden geplaatst in Winterswijk. Het gaf tevens aan windenergie zelfs als laatste optie te zien, juist vanwege de status van Nationaal Landschap.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!