Nieuw convenant ‘Energie A16’ voor West-Brabants windpark

De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert ondertekenen op 3 april naar verwachting een nieuw convenant ‘Energie A16’. In dit convenant maken de partijen afspraken over de samenwerking na het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16.

De realisatie van windenergie in de A16-zone heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen 4 gemeenten en provincie op het vlak van de transitie naar duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit en de omgeving. De winsten van de windmolens komen deels ten goede aan de samenleving. Deze winsten worden ingezet om de energietransitie in het gebied te bevorderen.

Met dit nieuwe convenant worden afspraken gemaakt om de samenwerking in de zone rond de A16 voort te zetten. Naast de betrokken overheden is ook de samenwerking met andere partijen hiervoor van belang.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!