Nieuw gemeentebestuur Zwolle wil windmolens op één centrale locatie

Het nieuwe gemeentebestuur van Zwolle kiest ervoor te investeren in één centrale locatie voor windenergie: Tolhuislanden. De 4 fractievoorzitters: Gerdien Rots (ChristenUnie), Sylvana Rikkert (GroenLinks), Silvia Bruggenkamp (Swollwacht) en Thom van Campen (VVD), hebben het coalitieakkoord 2018-2022 onder de titel Duurzame kwaliteit en groei ondertekend.

Met dit coalitieakkoord tonen zij een programma voor de komende 4 jaar. Het geeft de ambities voor de komende jaren op hoofdlijnen. In de begroting voor 2019 en de perspectiefnota 2020-2023 worden de voornemens verder uitgewerkt. De ontwikkeling naar een duurzame energievoorziening kent 2 sporen. Het eerste is het verminderen van het energieverbruik. Het tweede de opwekking van duurzame energie. De coalitie wil op beide sporen grote stappen zetten.

Binnen 100 dagen willen ze hiervoor een plan van aanpak opstellen. Ze kiezen ervoor te investeren in één locatie voor windenergie: Tolhuislanden; omdat ze zo aansluiten bij de bestaande concentratie van windmolens en bij ontwikkelingen in de aangrenzende gemeenten en zo gemakkelijker kunnen aansluiten bij bestaande distributienetwerken. Met de plaatsing van windmolens willen ze extra zorgvuldig omgaan vanwege de impact die ze hebben op de omgeving. Bij verdere ontwikkelingen in Tolhuislanden hechten ze belang aan het draagvlak onder en de betrokkenheid van omwonenden. Omwonenden moeten voordeel hebben van windmolens in hun omgeving. In het algemeen streven de bestuurders er daarom naar dat een substantieel deel van de in Zwolle opgewekte energie in Zwolle wordt gebruikt.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!