Nieuwe dataset berekent geluid windturbines nauwkeuriger

De nieuwe windgegevens voor de berekening van de geluidscontouren van windturbines zijn beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt dat partijen met deze dataset nauwkeuriger kunnen berekenen wat de gemiddelde geluidsbelasting van een windturbine voor de omgeving is. De data zijn gebaseerd op nieuwe berekeningen van de KNMI over de periode 2004 tot en met 2013. De oude data gingen over de periode 2004 tot en met 2008. De windgegevens zijn belangrijk voor de aanvraag van een vergunning voor het plaatsen van windturbines. De nieuwe dataset heeft geen gevolgen voor de gestelde geluidsnormen.

Windturbines mogen niet te veel geluidshinder geven voor omwonenden. Bij de vergunningaanvraag van een windturbine moeten de geluidscontouren berekend worden. Dit gebeurt op basis van de door het KNMI ontwikkelde langjarig gemiddelde windsnelheidsverdelingen op ashoogte gedurende de dag, avond en nachtperiode. Voor de SDE+-subsidieregeling ontwikkelde het KNMI in 2014 nieuwe winddata met een hogere resolutie Harmonie weermodel. Deze winddata zijn ook bruikbaar voor geluidsberekeningen. De windsnelheidsverdelingen in de winddata zijn bepaald op basis van de locatie en ashoogte, waarbij onderscheid is gemaakt tussen dag, avond en nacht.

Voorheen waren de windgegevens geschikt voor ashoogtes van 80 tot 120 meter: nu is dit voor ashoogtes van 20 tot 260 meter. Al met al geven de berekende geluidscontouren een nauwkeuriger beeld van de gemiddelde geluidsbelasting dan de vorige dataset. De nieuwe dataset windgegevens heeft geen gevolgen voor de geluidsbelasting op geluidsgevoelige gebouwen omdat er wordt gekeken naar de gestelde geluidsnormen. Door de windturbine langzamer te laten draaien (noise mode) of stil te zetten, kan hieraan worden voldaan. Het heeft ook geen gevolgen voor reeds verleende vergunningen voor windparken. Wel heeft het (beperkte) gevolgen op de bij de vergunningverlening berekende geluidscontouren. (foto: Nuon)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!