Nieuwe windmolens aan Belgische zijde van Hazeldonk

Electrabel vernieuwt binnenkort de Belgische windmolens die in de provincie Brabant net over de grens bij Hazeldonk staan. Ook wordt 1 extra windmolen bijgeplaatst. Aan de Belgische zijde van de grens vervangt de ontwikkelaar 6 bestaande windmolens voor nieuwe, hogere exemplaren. Ten zuiden van deze 6 molens, op relatief grote afstand van de Nederlandse grens, wordt een nieuwe molen geplaatst.

De nieuwe molens krijgen een tiphoogte van maximaal 215 meter. Dat betekent dat er weinig tot geen extra geluidsoverlast zal zijn op Nederlands grondgebied. Wel veroorzaken de nieuwe windmolens door hun grotere hoogte meer slagschaduw dan nu het geval is.

Voor de Nederlandse windmolens kan hierdoor de cumulatieve geluidsbelasting veranderen. Dat is de geluidsbelasting die de windmolens toevoegen aan het geluid dat er al is. Volledigheidshalve berekent de provincie de geluidseffecten van de Nederlandse molens opnieuw, op basis van deze nieuwe gegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar tijdens de inloopavonden rond het Provinciaal Inpassingsplan op 21 en 27 juni.

Wanneer de Belgische windmolens op Nederlands grondgebied voor slagschaduw zorgen, geldt de Nederlandse slagschaduwnorm van maximaal 5 uur en 40 minuten slagschaduw per woning per jaar. Dat betekent dat de windmolens stil moeten staan op het moment dat ze meer slagschaduw op een woning veroorzaken. Voor de handhaving van deze norm op de nieuwe molens is de Belgische provincie Antwerpen verantwoordelijk.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!