Nuon heeft primeur en bouwt 4 windmolens in het bos

Nuon is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van 4 windmolens in het Robbenoordbos in de Wieringermeer. Nog niet eerder in Nederland zijn windmolens in een bos geplaatst.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van Windpark Wieringermeer. Een groot aantal van de bestaande windmolens in de polder maakt in 2018 plaats voor een nieuwe generatie turbines: groter, efficiënter en netjes in lijnen opgesteld. Nuon bouwt hier 82 windmolens.

Het Robbenoordbos is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN), dat natuurgebieden beter met elkaar en het omringende agrarisch gebied wil verbinden. Ingrijpen in het gebied mag alleen als het een maatschappelijk belang dient, de functie van het bos behouden blijft en natuurcompensatie plaatsvindt. Voor het aanleggen van de 4 windmolens zal ongeveer 3,5 hectare van in totaal 550 hectare bos worden gekapt, minder dan 1 procent van de totale oppervlakte. Ter compensatie plant Nuon ruim 20.000 nieuwe bomen aan in een gebied van 4 hectare.

Nuon werkt in deze fase van het project nauw samen met Staatsbosbeheer. Wat het voor de natuur betekent moet objectief en op feiten worden beoordeeld. Daarom is met een onafhankelijk ecologisch bureau gekeken naar de mogelijke effecten op ecologie bij bouw en exploitatie van het windpark. Er gelden strengen eisen vanuit de wetgeving. Zo mogen er geen effecten zijn op de ‘staat van instandhouding’ van soorten. De aannemer moet werken volgens een zogenoemd Ecologisch Werk Protocol. Dit beschrijft welke maatregelen de uitvoerder moet nemen om negatieve effecten op flora en fauna tijdens de werkzaamheden te voorkomen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!