NWEA: Opschaling naar 1 GW aan windmolens op zee per jaar nodig

UTRECHT – Jaarlijks moet er 1 gigawatt aan windmolens worden geplaatst op zee om ervoor te zorgen dat Nederland tegen 2050 volledig duurzaam wordt. Een dergelijke opschaling zorgt voor een kostprijsreductie van 60 procent in 2030.

Offshore Wind, Windenergie, Windpark Luchterduinen
©: Eneco

Dit is één van de maatregelen die de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) voorstelt in de energievisie voor 2030.

In het Nederlandse deel van de Noordzee is een potentieel van 34 gigawatt. In heel de Noordzee is ruimte voor ongeveer 250 gigawatt, oftewel 25.000 windmolens met elk een vermogen van 10 megawatt.

Verder pleit de branchevereniging ervoor de doelstelling hernieuwbare energie voor 2030 op 33 procent te zetten.

Gebiedsgerichte aanpak

De doelstelling voor windenergie op land moet worden vertaald naar regio’s met een gebiedsgerichte aanpak. De financiële verantwoordelijkheid moet dan bij de regio’s worden neergelegd.

NWEA is positief over de huidige opzet van het beleid. Zo pleit de organisatie voor een voortzetting van de tendersystematiek met een koppeling van de uitrol van windenergie op zee met een kostprijsreductie. Ook moet het subsidiesysteem SDE+ in stand blijven.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!