Omgeving bepaalt toewijzing windfonds Windpark Battenoert

UTRECHT – Op het aanbod van Coöperatie Deltawind om ook bij Windpark Battenoert, dat bestaat uit 4 windmolens, een fonds te creëren voor de omgeving kwamen 12 geïnteresseerden op af.

Windpark Battenoert, Zeeland, Goeree
©: Deltawind

Onder mensen die kwamen opdagen waren enkele vertegenwoordigers van de dorpsraden van Nieuwe en Oude Tonge, waar de windmolens komen, aldus Deltawind.

Op het gehele eiland Goeree-Overflakkee zijn afspraken over het creëren van windfondsen voor de omgeving, maar toen de afspraken werden gemaakt waren de procedures voor windpark Battenoert al afgerond.

Bij wijze van experiment startte Deltawind een klein fonds waarover de omgeving de controle had.

Consensus

Uit de gesprekken met geïnteresseerden bleek vooral dat iedere partij het beste wilde realiseren voor de groep waar hij of zij voor aanwezig was.  In een zestal bijeenkomsten is men toch in staat gebleken tot consensus te komen.

Een groot deel van het fonds wortd gereserveerd voor de omwonendne in de nabije omgeving. Het andere deel is voor de dorpsraden, die onderling een verdeelsleutel hebben afgesproken.  Men heeft afgezien van formele structuur, zoals een stichting, die jaarlijks de verdeling bepaalt. Dit omdat het de nu al actieve bewoners nog meer belast. Daarbij leidt dit tot vaste kosten die ongewenst zijn.

Het komende jaar zal exact vastgesteld worden wat de procedure is voor de uitbetaling. Alle betrokkenen ontvangen hiervan bericht. De eerste betaling vind plaats in januari 2017.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!