Omgevingsovereenkomst windpark Nij Hiddum-Houw ondertekend

De Omgevings Advies Raad (OAR) van het windpark Nij Hiddum-Houw (Friesland) heeft een overeenkomst getekend met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW),  Gooyum-Houw en Nuon.

Nuon en Gooyum–Houw ontwikkelen op de kop van de Afsluitdijk een windpark op land, Nij Hiddum-Houw geheten. Het gaat om 9 nieuwe turbines van totaal circa 42 megawatt waarvan 5 turbines in bezit zijn van Gooyum-Houw, een samenwerkingsverband van lokale ondernemers en verenigingen, en 4 voor Nuon zijn.  De omgeving kan, inclusief de te saneren windmolens, mee-investeren in een kwart van het park. Een afdracht  van het rendement uit dat deel, wordt gebruikt om een gebiedsfonds te financieren. Het fonds kan daarmee projecten in een straal van 6 kilometer rondom het windpark ondersteunen. De 16 turbines die er nu staan, zullen worden weggehaald.

In de overeenkomst zijn verschillende afspraken ten aanzien van het windpark en de omgeving vastgelegd.

De maatregelen die zijn vastgelegd betreffen:

  • een profijt- en participatieregeling voor omwonenden en omliggende dorpen;
  • het voorkomen van slagschaduw op huizen;
  • het beperken van geluids- en lichtoverlast;
  • afspraken over afhandeling planschade.

Als de windmolens eenmaal geplaatst zijn, komt ook een onderzoek naar de effecten op de gezondheid bij omwonenden en zullen de initiatiefnemers bereikbaar zijn voor eventuele klachten.

De provincie heeft in samenspraak met Nuon en Gooyum-Houw een Omgevings Advies Raad (OAR) opgericht waar omwonenden in zitten. In de OAR zitten representanten van de omgeving en van het windpark. De OAR is ervoor om te kijken hoe het windpark zo goed mogelijk in de omgeving ingepast kan worden en alle stemmen worden daarbij gehoord. De OAR wordt daarin ondersteund door een vertegenwoordiger van NLVOW.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!