Ontwerp Klimaatakkoord beoogt 84 terawattuur stroomproductie in 2030 door windmolens en zonnepanelen op land en zee

Uit het ontwerp Klimaatakkoord blijkt dat er in het jaar 2030 in Nederland 35 terawattuur wind- en zonnestroom geproduceerd moet worden door de dan opgestelde zonnepanelen en windmolens op land. Bovendien moet er te zijner tijd door windmolens op zee 49 terawattuur aan windstroom geproduceerd worden.

Onderstaande tabellen toont de gestelde doelen.

 

49% CO2-reductie (basispakket)

 

55% CO2-reductie

 

Wind op zee

 

49 terawattuur

 

120 terawattuur

 

Hernieuwbaar op land (> 15 kilowatt)

 

35 terawattuur

 

Overige hernieuwbare opties (incl. CO2 vrij regelbaar vermogen)

 

Pro Memorie (PM, red. nog onbekend)

 

Totaal

 

84 terawattuur

 

Kunstmatige eilanden
Over wind op zee is een uitgebreide passage opgenomen in het ontwerp Klimaatakkoord. ‘Met grootschalige uitrol van Wind op Zee in de komende decennia komt een grote groene krachtbron beschikbaar die energie brengt naar met name de duurzame industriële centra van Nederland’, is te lezen in het ontwerp Klimaatakkoord. ‘Het tot ontwikkeling brengen van deze ‘Green Powerhouse Noordzee’ vraagt een planmatige aanpak voorbij 2030, te vergelijken met de Deltawerken. Richting 2050 is groei mogelijk naar maximaal 60 gigawatt aan opgesteld vermogen afhankelijk van de (internationale) vraag naar elektriciteit. Dat vereist goed overleg met alle betrokkenen, inclusief coördinatie met andere Noordzeelanden, met oog op een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem en een gecombineerde opgave van duurzame economie en borging, zo mogelijk ook versterking, van de ecologisch waarde van de Noordzee. Daarbij zullen in de toekomst opties zoals uitbreiding van interconnectie, conversie naar waterstof of andere energiedragers, flexibilisering van de vraagkant, smart grids, opslag en op langere termijn kunstmatige eilanden tot de mogelijkheden behoren met oog op een kosteneffectieve inpassing van meer wind op zee.’

Kostprijsreductie
Om de doelen voor wind op land (WOL) te realiseren, stellen de partijen van de sectortafel Elektriciteit er gezamenlijk op in te zetten dat de kostprijs van zon-pv op land en wind op land de komende jaren fors gaat dalen met als doel dat vanaf 2025 hernieuwbare elektriciteit concurrerend wordt met de marktwaarde van de geproduceerde elektriciteit. Onderstaande tabel toont de voorgenomen kostprijsreductie.

Euro per megawattuur 

 

2020

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

 

WOL

 

59

 

55

 

52

 

50

 

49

 

47

 

Zon-pv

 

83

 

78

 

73

 

68

 

63

 

58*

 

* (red. 5,8 eurocent per kilowattuur) (foto: Nuon)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!