Ontwikkelaars dienen vergunningsaanvragen in voor windparken Betuwe

AMSTERDAM – De ontwikkelaars van 2 windparken, Windpark Deil en Windpark Avri, in de Betuwe hebben verzoeken de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen om de vergunningen voor de windparken af te geven.

Windenergie, Betuweroute, Gelderland,
©: CC BY-SA 3.0\Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Dit meldt Prodeon, mede-ontwikkelaar van het project, dinsdag. Verder zijn nog 3 ontwikkelaars Raedthuys, Wind & Co (Yard Energy) en Winvast betrokken bij het project. Ook de lokale windcoöperatie Geldermalsen-Neerijen en Staatsbosbeheer werken mee.

In de principeverzoeken wordt de gemeenten gevraagd om de procedure in gang te zetten waarmee de bestemmingsplannen wordt gewijzigd en om de vergunning af te geven. In het najaar beslissen de gemeenten. Hierna wordt een milieueffectenrapportage opgesteld.

Knoopunt Deil

Windpark Deil gaat naar verwachting uit 9 tot 11 windturbines bestaan en komt bij knooppunt Deil, waar de A2 en de A15 elkaar kruisen. De windturbines worden aan de zuid-, oost- en westkant van het knooppunt gebouwd op het grondgebied van de gemeente Geldermalsen en Neerijnen.

De locatie is aangewezen door de provincie Gelderland en volgens Prodeon zien de lokale gemeenten ook de plek wel zitten. “Samen zullen we de omgeving goed bij het project betrekken”, aldus Bert van der Sluis, directeur van Prodeon. “En met de burgerwindcoöperatie bestaat ook de mogelijkheid dat inwoners van de omliggende gemeenten direct participeren in het windpark.”

Windpark Avri gaat uit 3 windmolens bestaan en komt op het terrein van een voormalige stortlocatie van Avri in Geldermalsen. De 3 windmolens komen langs de A15 en de Betuweroute te staan.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!