Ook coalitie in Utrecht wil doelstelling windenergie in 2020 halen

AMSTERDAM – Ook de nieuwe coalitie in de provincie Utrecht wil de doelstelling windenergie in 2020 halen. In 2017 wordt beoordeeld of het streven van 65,5 megawatt in alle redelijkheid haalbaar is.

©: RenewableUK
©: RenewableUK

Als blijkt dat dit niet het geval is, willen de partijen hun inzet intensiveren. Dit valt te lezen in het nieuwe coalitieakkoord van VVD, CDA, GroenLinks en D66.

In het akkoord wordt gehamerd op draagvlak als randvoorwaarde voor de windmolens. Of dit altijd mogelijk is, moet nog maar blijken. Juist in Utrecht is ondanks de kleine opgave soms veel protest tegen de windmolens.

De politieke partijen willen het draagvlak bevorderen door bewoners in een vroeg stadium te betrekken, overlast te voorkomen, inkomsten laten terugvloeien naar de mensen die hinder ondervinden en coöperaties te stimuleren.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!