Opzet milieueffectrapport windmolens Zaltbommel bekend

Gelderland stelt een provinciaal inpassingsplan op voor 3 windmolens ten zuidoosten van Zaltbommel. Onderdeel daarvan is de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin de opzet van het milieueffectrapport staat beschreven.

De notitie staat nu online en iedereen kan hier een reactie op geven door een zienswijze in te dienen.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft welke inhoudelijke onderwerpen in het milieueffectrapport worden behandeld en hoe gedetailleerd deze worden onderzocht. De provincie hoort van omwonenden reacties op deze opzet van het milieueffectrapport. De notitie is openbaar en in te zien op de website van de provincie. Deze notitie ligt ter inzage van 2 mei tot en met 12 juni 2017. In  mei volgt er ook een inloopavond, waar provincie, initiatiefnemers en betrokkenen met elkaar in gesprek kunnen gaan over de onderwerpen die in het milieueffectrapport aan de orde moeten komen.

‘Gas en olie raken op. We moeten alle middelen inzetten om Gelderland energieneutraal te maken. Windenergie hoort daar ook bij. Om te kijken óf en hóe die 3 molens daar zijn in te passen, worden een aantal milieuonderzoeken gedaan. Tijdens een inloopbijeenkomst lichten we die onderzoeken toe en bespreken die met de omgeving’, aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor energietransitie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!