Provinciale Staten Brabant besluiten deze maand over 28 windmolens bij A16

Gedeputeerde Staten hebben het provinciaal inpassingsplan, dat de bouw van 28 windmolens in het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Breda mogelijk maakt, ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten (PS). PS besluit hierover op 28 september.

Op het plan, dat in nauwe samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden tot stand kwam, werden 106 zienswijzen ingediend. De indieners daarvan ontvangen op korte termijn een reactie. De 28 windmolens, die naar verwachting eind 2020 operationeel zijn, leveren duurzame energie voor circa 75.000 huishoudens. Met ruim 100 megawatt aan vermogen, levert het project een belangrijke bijdrage aan de afspraken tussen de Brabantse gemeenten, provincie en het Rijk om in 2020 470,5 megawatt aan windenergie te hebben gerealiseerd.

Een kwart van de opbrengst van de windmolens in het A16-gebied komt ten goede aan de lokale gemeenschap. Hiermee worden projecten ondersteund die de lokale energietransitie bevorderen. Deze zogenoemde ‘lokale participatie’ is in samenspraak met ontwikkelaars, lokale stichtingen, gemeenten en het Energiefonds Brabant tot stand gekomen, op een wijze en schaal die nog niet eerder is toegepast in Nederland. Alle projectontwikkelaars en eigenaren tekenden hiervoor een overeenkomst met de provincie.

Ook met staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf, is deze maand een overeenkomst getekend. Het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt een tender waarmee de opstalrechten worden uitgegeven voor 3 windmolenlocaties bij knooppunt Klaverpolder, die in eigendom zijn van het Rijk. In de overeenkomst is afgesproken dat het Rijk in de tender faciliteert dat marktpartijen zich verbinden aan het uitgangspunt dat opbrengsten van windmolens aan de A16 deels ten goede komen aan duurzame energieprojecten in de directe omgeving. De overeenkomst is in samenwerking tussen Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en de provincie tot stand gekomen.

In het zoekgebied van 1 kilometer aan weerszijden van de A16 staan circa 10.000 woningen. De 28 windmolens hebben met hun tiphoogte van maximaal 210 meter een grote impact op de omgeving. Reden voor de provincie en de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert om de locaties voor de windmolens in nauwe samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden te bepalen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!