Provincie Groningen vraag tussentijds advies over windparken Eemsdelta

UTRECHT – De provincie Groningen vraagt om een tussentijds advies van de Commissie mer over onder andere de plannen voor windmolens in de Eemsdelta

Eemshaven, Groningen,
©: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Er wordt specifiek om advies gevraag voor de onderdelen natuur, geluid, geur en externe veiligheid.

Het doel van deze aanvraag is om mogelijk te maken dat een aantal plannen die afhankelijk zijn van de lokale structuurvisie, verder kunnen.

Het gaat dan met name om de windplannen en de bestemmingsplannen van Eemsmond en Delfzijl.

Grote projecten

In de Eemsdelta wordt een reeks grote projecten ontwikkeld. Naast de windparken wordt er ook een helihaven gebouwd en wordt het kustgebied bij Delfzijl verbeterd.

Verder vinden er meer ontwikkelingen op het gebied van energie, havenlogistiek en chemie plaats in de regio.

De effecten voor mens en natuur moeten zo beperkt mogelijk blijven. Daarvoor is de structuurvisie voor de regio opgesteld.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!