Provincie Noord-Holland ontvangt aanvragen voor 3 windparken

UTRECHT – De provincie Noord-Holland heeft tot nu toe aanvragen ontvangen voor 3 windparken, omgerekend goed voor 35 megawatt netto nieuw vermogen.

Windenergie, Nederland, Wijk aan Zee, Noord-Holland,
©: Flickr/Gavin White

Er kunnen nog tot 15 mei aanvragen worden ingediend door ontwikkelaars bij de omgevingsdienst NZKG.

De aangemelde projecten bestaan in totaal voor 50 megawatt aan nieuwe windmolens, maar er worden in de rest van de provincie 15 megawatt aan oude windmolens afgebroken om te voldoen aan de voorwaarden van de provincie.

De locaties van de windparken zijn Amsterdam bij de Nieuwe Hemweg en de Noordzeeweg en bij Hollands Kroon in de Waardpolder.

Direct na openstelling

“De eerste drie aanvragen kwamen direct na openstelling binnen en we verwachten de komende maanden nog meer plannen”, aldus Gedeputeerd Tjeerd Talsma.

“Ik reken er op dat we onze opgave van 685,5 MW in 2020 gaan realiseren en dat de windturbines van de Herstructurering Wind op Land voornamelijk in het Noordzeekanaalgebied komen.”

Rangschikking

Na 15 mei wordt de het aantal ingediende megawatts bij elkaar opgeteld. Als het totaal hoger is dan de restopgave die de provincie heeft, dan wordt door de provincie een rangschikking gemaakt op basis van ruimtelijke kwaliteit.

Aanvragen in industrieel/sterk verstedelijkt gebied krijgen dan de hoogste prioriteit. De verwachting is dat de eerste ontwerp vergunningen eind 2016 ter visie worden gelegd. Voorjaar 2017 kan dan een besluit volgen over de definitieve vergunning. De realisatie van de eerste windparken kan daarna starten.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!