Provincie start met inpassingsplan windmolens Zaltbommel

Gedeputeerde Staten gaan een provinciaal inpassingsplan voor 3 windmolens ten zuidoosten van Zaltbommel opstellen. In dit inpassingsplan onderzoekt de provincie of én hoe de 3 windmolens ruimtelijk zijn in te passen in het gebied.

Gelderland is hiertoe verplicht. De wet schrijft dit voor als een initiatiefnemer hierom vraagt en de gemeente daar niet aan mee wil werken. Daarnaast stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om de aanvragen voor verschillende vergunningen te coördineren. De combinatie van het ter visie leggen van het ontwerp van het inpassingsplan met de ontwerpen voor de vergunningen biedt duidelijkheid aan omwonenden.

‘Gas en olie raken op. We moeten alle middelen inzetten om Gelderland energieneutraal te maken. Windenergie hoort daar ook bij. Of Zaltbommel de juiste plek is, gaan we het komende jaar onderzoeken. Met een zorgvuldige procedure zullen we helderheid verschaffen óf en hóe die 3 molens daar zijn in te passen’, aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor energietransitie. Uiteindelijk stellen Provinciale Staten het Inpassingsplan vast.

Provinciale Staten zullen naar verwachting op 10 mei in de Statencommissie spreken over het verzoek om de vergunningen te coördineren, waarna Provinciale Staten op 24 mei een besluit zullen nemen. De eerste stap van de provincie is het vaststellen en ter visie leggen van het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat beschreven welke aspecten in het Milieu Effect Rapportage (MER) onderzocht moeten worden en hoe gedetailleerd deze worden beschreven. Iedereen kan reageren op dit concept.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!