Provinciebestuur wijst definitief 16 locaties aan voor windmolens Rijnmond

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben 16 locaties aangewezen waar exploitanten definitief circa 35 windturbines kunnen plaatsen in het Rijnmondgebied. De realisatie van extra windenergie in Rijnmond kan beginnen zodra initiatiefnemers zich melden en gemeenten hun bestemmingsplannen aanpassen.

Provinciale Staten namen eind december 16 van de 17 locaties over die Gedeputeerde Staten hadden voorgesteld. Voor de locatie F ‘N57 Entree Zuid’ in Hellevoetsluis is afgesproken dat de gemeente nog op zoek mag gaan naar een alternatieve locatie. Windturbines hier moeten 6 megawatt aan vermogen opleveren. Lukt het Hellevoetsluis niet om een alternatieve locatie te vinden dan wordt de N57-locatie alsnog aangewezen als windlocatie.

In 2012 kwamen de Rijnmondgemeenten en provincie in een convenant overeen dat er 150 megawatt vóór 2020 gerealiseerd zou worden. Daarvan is nu 45 megawatt gerealiseerd; er moet dus minimaal 105 megawatt bij komen.

De provincie heeft afspraken met het Rijk om voor 2020 735,5 megawatt aan windenergie op het grondgebied van Zuid-Holland te realiseren. De nieuwe locaties in de Rotterdamse regio zijn nodig om de doelstelling te behalen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!