PvdA Enschede: van aannames naar feiten rondom windmolens en windenergie

De meerderheid van de Enschedese gemeenteraad steunt de motie van de PvdA ‘Vervolgonderzoek Windenergie’. Hiermee is volgens de partij de weg vrijgemaakt om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden voor windenergie in Enschede.

De fractie van de PvdA is niet tegen het plaatsen van windmolens of andere windenergie-opwekkers in de stad: ‘Enschede verduurzamen wordt met alle mogelijkheden die er zijn gedaan, waarbij de opties elkaar aan moeten vullen. Het is namelijk een ‘en-en’ kwestie, willen ze hun eigen, te bescheiden, doelstellingen halen, laat staan de landelijke afspraken voor duurzame energieopwekking. Maar ze vinden wel dat de opties die ze kiezen effectief moeten zijn. Het liefst met zoveel mogelijk draagvlak onder de inwoners. Het geld kan immers maar 1 keer uitgegeven worden.’

Verder zijn er 9 landeigenaren in het buitengebied die hebben aangegeven wel kansen te zien voor een windmolen op hun eigen grond. Met het aannemen van de motie is het college opgedragen met deze 9 eigenaren in gesprek te gaan en om daarbij de directe omgeving te betrekken. Zodat ze allemaal weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van die locaties zijn.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!