PvdA Nieuwegein gekscherend: ‘Windmolens ondergronds’

De PvdA Nieuwegein pleit voor plaatsing van windmolens op plekken met zo min mogelijk overlast. In een opiniestuk van de lokale PvdA-fractie is het volgende te lezen:

‘Er is veel protest tegen de komst van windmolens in Rijnenburg. Is ondergronds aanleggen misschien een oplossing? Geluidshinder, slagschaduw zijn de bezwaren. Transitie naar duurzame energie is echt noodzakelijk. Natuurlijk is ondergronds geen oplossing. Maar wat wel? Windmolens hebben niet het eeuwige leven. Na 20 jaar zijn ze afgeschreven. Dan kan men ze ook weghalen. Er komt vanaf 2030 immers ook woningbouw in Rijnenburg als alle plannen doorgaan. Kies een plek met zo min mogelijk overlast en houdt rekening met de plek waar men het eerst zal gaan bouwen. Geluidsoverlast aan de Nieuwegeinse kant valt in het niet bij de geluidsoverlast van de snelweg, die zelfs bij windstil weer doorgaat, maar deskundigen moeten dit bevestigen. Dat geldt ook voor de overlast van slagschaduw aan de Nieuwegeinse kant. Door de snelweg is er een behoorlijke afstand. Hier staan we weer voor politieke keuzes, waarbij we de belangen tegen elkaar moeten afwegen. Wij geven een advies aan Utrecht, de Utrechtse raad moet uiteindelijk de knoop doorhakken.’

Ook woningbouw in Rijnenburg heeft voor Nieuwegein volgens de fractie nog wel wat problemen ten aanzien van de verkeersafwikkeling. ‘Maar dat komt pas na 2030 aan de orde. Misschien ook allerlei ondergrondse afvoerwegen? Als het bovengronds allemaal moeilijk wordt, zullen we het ondergronds moeten zoeken. Ook D66 heeft in een verkiezingsprogramma eens gepleit voor het ondergronds maken van de A.C. Verhoefweg. Het eerste plan voor de A12-zone ten noorden van Nieuwegein bestond ook uit een overkapping, zodat men meer grond kan bebouwen, dus wie weet. Dit is politiek met een knipoog, maar wel met een serieuze ondertoon.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!