Raad van State: uitspraak over Windpark Fryslân niet voor eind april

De Raad van State heeft een openbare zitting gehouden over de bezwaren die bij de hoogste bestuursrechter zijn ingebracht tegen de definitieve vergunningen voor Windpark Fryslân. De uitspraak wordt volgens de initiatiefnemers van het windpark niet verwacht voor eind april.

Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland en de initiatiefnemers van Windpark Fryslân bereikte vorig jaar al een principeakkoord over financiële deelname van de provincie in het windpark. Bovendien werd er vorig jaar ook SDE+-subsidie van de Rijksoverheid verkregen.

Windpark Fryslân is ontworpen voor de realisatie van ongeveer 320 megawatt met 89 turbines. Het exacte vermogen van het windpark is op dit moment nog niet aan te geven. De capaciteit van het windpark wordt behalve door de uitkomst van de windmetingen ook beïnvloed door het aanbod van diverse producenten van turbines, de stand van de techniek op het moment van aanbesteding en andere kosten- en opbrengst beïnvloedende factoren. Het uiteindelijke vermogen kan iets onder of boven de 320 megawatt liggen. Op het moment van financial close ontstaat daar volledige duidelijkheid  over.

Direct na de uitspraak van de Raad van State wordt gestart met de voorbereiding van het Omgevingsfonds Windpark Fryslân. Na het operationeel worden van het windpark  zal Windpark Fryslân – afhankelijk van de  energieproductie – jaarlijks ongeveer 500.000 euro in dit fonds storten. De eerste donatie aan het fonds door Windpark Fryslân zal direct na afloop van het eerste productiejaar plaatsvinden. Dit zal zich jaarlijks herhalen gedurende een periode van 20 jaar. Dat is naar verwachting de gehele levensduur van het windpark. De totale bijdrage van Windpark Fryslân aan het Omgevingsfonds loopt zo op tot zo’n 10 miljoen euro. (foto: Windpark Fryslân)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!