Resultaten milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land bekend

De resultaten van de milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land zijn bekend. De Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu presenteren de resultaten op het eindseminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’. Het seminar vindt plaats in Utrecht op 22 maart 2018.

Onder leiding van dagvoorzitter Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel) worden de resultaten van het project ‘Milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land’ gepresenteerd en de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ ondertekend.

Deze dag worden de lessen gepresenteerd uit de analyse van 4 windenergieprojecten en de aanbevelingen die daaruit voortkomen aan overheid, markt en omgeving. De lessen gaan over welke factoren helpen bij goed omgevingsmanagement en meer draagvlak bij windenergieprojecten op land. Tevens wordt een handreiking gedaan aan partijen om de belangen tussen windenergie en natuur mee te nemen in ontwikkeling van een windenergieproject. De middag wordt afgesloten met de ondertekening van de Green Deal ‘Participatie van Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!