RVO.nl presenteert windviewer: zicht op mogelijke knelpunten bij bouw windmolens

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft samen met een groot aantal andere partijen een viewer voor het bouwen van windmolens. De viewer geeft inzicht in de knelpunten die er zijn rondom het bouwen van hoge bouwwerken, zoals windmolens. Deze beperkingen in de viewer komen vanuit de Nederlandse luchtvaart, zowel civiel als militair.

Naast de eventuele knelpunten geeft de viewer ook weer waar de ontwikkelaar terecht kan voor meer informatie over de eventuele beperkingen. Het doel van de viewer is in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een windenergieproject een eerste indicatie te geven van de mogelijke beperkingen op een locatie in verband met de luchtvaart. Ontwikkelaars kunnen zo hier in een vroeg stadium rekening met houden en met de partij waar de beperking van afkomstig is in overleg treden.

De viewer is gemaakt door RVO.nl in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport, Luchtverkeersleiding Nederland,  de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!