’s-Hertogenbosch wil windmolens in Rosmalense polder verkennen

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil de mogelijkheden tot de komst van windmolens in de polder van Rosmalen verder verkennen. Het gaat daarbij, samen met gemeente Oss en provincie Noord-Brabant, ook om de Lithse en Geffense polder.

Het is nu belangrijk dat de gemeente bekijkt of en op welke manier er ruimte is voor het grootschalig plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Daarmee moet er een antwoord komen op een aantal vragen. Passen windmolens en zonnevelden in het landschap? Hoeveel dan? Onder welke voorwaarden toestaan? Daarbij wordt ook gekeken naar de kwaliteit van landbouw, water, natuur en recreatie. En of men op die vlakken kan verbeteren.

Vanaf het begin wil de gemeente met bewoners en belanghebbenden in gesprek. Dat gebeurde dit voorjaar al. Toen werd al gesproken met bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden. In het voorstel aan de gemeenteraad stelt het college voor om deze aanpak door te zetten. En samen met bewoners en andere belanghebbenden de mogelijkheden verder te bekijken. Er wordt ingezet op het maken van een beeld van de toekomst voor dit gebied met zoveel mogelijk waarde voor zoveel mogelijk partijen en bewoners.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!