Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Zuiderzeeland en Windpark Hanze

Vereniging Windpark Hanze en Waterschap Zuiderzeeland hebben een overeenkomst getekend voor het gezamenlijk realiseren van een windpark in Oost-Flevoland ten noordoosten van Dronten. Het aandeel van het waterschap in het windpark komt overeen met het eigen energieverbruik. Waterschap Zuiderzeeland wil hiermee op een CO2-neutrale manier in zijn eigen stroom voorzien.

Initiatiefnemer is Vereniging Windpark Hanze die – vanuit het provinciale Regioplan Wind – het windpark gaat ontwikkelen met 15 windmolens langs de Hoge Vaart en de Hondtocht. Windpark Hanze maakt onderdeel uit van het grotere, overkoepelende Windplan Groen, waarin circa 10 parken in Oostelijk Flevoland ontwikkeld worden. De deelname van het waterschap heeft geen effect op de afspraken binnen Windplan Groen voor participatie door andere partijen, bijvoorbeeld bewoners in het buitengebied en de woonkernen.

Met deze deelname kan het waterschap Flevoland bemalen en het afvalwater zuiveren met Flevolandse windenergie. En werkt Zuiderzeeland mee aan de realisatie van de Flevolandse energieambities. Bovendien kan het waterschap hiermee al in 2023 zijn energiedoelstellingen realiseren. Het waterschap verstrekt een achtergestelde lening van 10 miljoen euro voor de ontwikkeling en realisatie van Windpark Hanze tegen een marktconform rentepercentage. Het aandeel van het waterschap in het windpark komt overeen met het eigen energieverbruik.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!