SDE+-subsidie voor 11 windturbines Windpark Deil

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft Windpark Deil SDE+-subsidie toegekend voor het exploiteren van 11 windturbines langs de A15 bij knooppunt Deil. Alle lichten staat nu op groen om het park te bouwen.  De bouwvoorbereidingen zullen medio 2019 starten en eind van dat jaar moet het windpark in productie gaan.

Voor Windpark Avri, eveneens gelegen in Deil, werd al eerder subsidie toegekend, maar daar lopen nog beroepszaken bij de Raad van State. In 2013 besloten de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen om bij Knooppunt Deil en bij Avri windmolens toe te staan mits door initiatiefnemers aan alle voorwaarden voldaan kon worden. Na een proces van enkele jaren konden de gemeenten medio 2017 akkoord gaan met het wijzigen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen. In totaal werden 11 turbines bij windpark Deil en 3 turbines bij de voormalige vuilstort Avri vergund.

Bijzonder aan beide parken is dat de burgers uit de omgeving mee kunnen investeren en dus mee kunnen profiteren van de opbrengsten van de windparken. De burgerparticipatie wordt uitgevoerd door Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. De campagne om het benodigde kapitaal op te halen start nog voor de zomer.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!